นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2566 - 2567 

 

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2566

...ใหม่:  สำหรับสมาชิก วิทยากร หรือ ผู้สนใจ ที่ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงในบทความทางวิชาการ และไม่ได้ใช้ program Endnote สามารถดูหลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) ได้ที่นี่...คลิก..

 

NEW กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2566

ลงทะเบียน
  • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
  • ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิก ประจำปี 2566-2567    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  • Neonatal Resuscitation: Case Demonstration

  • หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคูเวอร์ (VANCOUVER STYLE)   >>อ่านต่อ
  • 33rd ISUOG World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology   >>อ่านต่อ
  • ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 6th ACIMD 2023   >>อ่านต่อ
  • วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)   >>อ่านต่อ
  • ปกป้องเด็กไทยจากภัยกัญชา   >>อ่านต่อ
  • นโยบายการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

COVID-19: แนวทางการดูแลรักษา

COVID-19: สถานการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์