ติดต่อเรา
ส่งข้อความถึงเรา
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. : 02-716-6632, 02-716-6633
  Fax. : 02-716-5220
  E-mail : thaiperinatal@hotmail.com
  Facebook : สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
  Line ID : @loq0463s