การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2566
Upskilling and Reskilling for the Perinatal Future