นายกสมาคม 2566-2567

รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2566 - 2567