ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 


แผ่นพับการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2561


ฟอร์มลงทะเบียน


ฟอร์มจองห้องพักโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ

จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด

เชิญชวนสมาชิกขอทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561

เชิญชวนนำเสนอผลงาน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561

เชิญชวนนำเสนอผลงาน Oral presentation ประจำปี 2561

เชิญชวนนำเสนอผลงาน Poster presentation ประจำปี 2561


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี 2561


ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม  
อรุณี  โทร. 0865068484
สมพิศ โทร. 081 839 8847


ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวการประชุมวิชาการประจำปี
กระทู้ที่ กระทู้ / Topic ผู้ตั้งกระทู้[วันที่ถาม] อ่าน วันที่ตอบ(ตอบ)
0040 แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี nongdeerza.. [23 ก.ค. 2561] 164 (0)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาทแห่งประเทศไทย | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย | สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย | สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย | สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย | สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย | สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย | สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย | สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย | สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป | สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย | สมาคมเวชสารสนเทศไทย | สมาคมไคโรแพรคติก | สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย