ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

Workshop 1:   Fetal Surveillance    CNEU 3.00 

Workshop 2:   Non-Invasive Respiratory Support In Newborn  CNEU 3.00

Workshop 3:   Neonatal Thermal Management  CNEU 2.50 

ประชุมวิชาการประจำปี 5-6 ตุลาคม 2560  CNEU 9.00


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการ  
UPDATE 29 กันยายน 2560
(หากไม่พบรายชื่อสามารถสอบถามได้ที่สมาคมฯ)


หนังสือขออนุมัิติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุม

หนังสือจากกระทรวงการคลัง 


รายละเอียด Workshop


กำหนดการประชุมวิชาการ

ใบสมัครลงทะเบียน

" style="">http://

ใบจองห้องพัก 

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.thaiperinatal.com  e-mail: thaiperinatal@hotmail.com

 อรุณี โสมณวัฒน์           มือถือ 086 506 8484  Line ID: lucycola (สวย ปริกำเนิด) 
 สมพิศ พร้อมสันเทียะ    มือถือ 081 839 8847  Line ID: promsantia (PIT)

โทรศัพท์ 0 2716 6632-3  โทรสาร 0 2716 5220


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวการประชุมวิชาการประจำปี
กระทู้ที่ กระทู้ / Topic ผู้ตั้งกระทู้[วันที่ถาม] อ่าน วันที่ตอบ(ตอบ)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาทแห่งประเทศไทย | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย | สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย | สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย | สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย | สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย | สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย | สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย | สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย | สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย | สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป | สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย | สมาคมเวชสารสนเทศไทย | สมาคมไคโรแพรคติก | สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย